Kelių priežiūra žiemą

Kadangi nuo visų prižiūrimų kelių vienu metu nuvalyti sniegą ir pabarstyti nėra galimybių. Todėl žiemos priežiūros darbai yra skirstomi į priežiūros lygius pagal kelių svarbą. Pirmiausia yra valomi ir (arba) barstomi didžiausio eismo intensyvumo keliai. Tokia kelių priežiūros tvarka padeda užtikrinti saugesnį eismą keliuose ir yra ekonomiškai efektyviausias.

VĮ ,,Šiaulių regiono keliai" valstybinės reikšmės kelių priežiūros 2017-2018m. žiemą lygių aprašymas:
Magistralinių kelių II priežiūros lygis:
Darbas nuo 4 iki 22 val. (Naktį, nuo 22 iki 4 val. nedirbama)
Iš viso 218,951 km magistralinių kelių.
 
Krašto kelių II priežiūros lygis:
Darbas nuo 6 iki 19 val. (Nuo 19 iki 6 val. nedirbama)
Iš viso 450,51 km krašto kelių.
Krašto kelių III priežiūros lygis:
Darbas nuo 9  iki 18 val. (Nuo 18 iki 9 val. nedirbama)
Iš viso 152,82 km krašto kelių.
 
Rajoninių kelių I priežiūros lygis:
Darbas nuo 6 iki 19 val. (Nuo 19 iki 6 val. nedirbama)
Rajoniniai keliai, kuriuose EI (eismo intensyvumas) ≥1000 aut./parą
Iš viso 105,522 km rajoninių kelių.
 
Rajoninių kelių II priežiūros lygis:
Darbas nuo 9 iki 18 val. (Nuo 18 iki 9 val. nedirbama), tačiau jei naktį susiformavo slidi kelio danga, pirmą kartą pabarstyti iki 14 val., ir tik baigus aukštesnio priežiūros lygio ir svarbos keliuose
Rajoniniai keliai, kuriuose EI (eismo intensyvumas) 500-1000 aut./parą
Iš viso 192,361 km rajoninių kelių.
 
 
Rajoniniai keliai prižiūrimi pagal rajoninių kelių III priežiūros lygi,  juose dirbant nuo 9 iki 18 val. o slidumą mažinančias medžiagas barstyti tik pavojinguose ruožuose (stačiose įkalnėse, mažo spindulio kreivėse), baigus darbus aukštesnio priežiūros lygio ir svarbos keliuose ir tik po stiprių lijundrų ir plikšalų. Esant normaliomis oro sąlygomis, nuo 18 iki 9 val. ryto šiuose keliuose nedirbama. Esant sudėtingoms oro sąlygoms, eismas šiais keliais negali nutrūkti ilgiau kaip 48 valandoms. Rajoninių kelių ruožuose, kuriuose vyksta reguliaraus maršrutinių keleivių ir specialaus moksleivių pavėžėjimui pritaikytų transporto priemonių eismas, apledėjusios dangos šiurkštinamos autogreideriais su dantytais vartytuvais.

Šių nuostatų kokybės reikalavimai kelių priežiūros lygiams netaikomi esant sudėtingoms oro sąlygoms, kai:
  • ilgiau kaip 6 val. sninga ir (arba) pusto;
  • ilgiau kaip 24 val. su pertraukomis sninga ir (arba) pusto;
  • įšalęs kelias po lietaus apledėja, esti lijundra;
  • per parą kelias apledėja daugiau kaip 2 kartus;
  • oro temperatūra dieną nepakyla aukščiau kaip iki -10°C.
Verta žinoti:
Vienas didelis automobilinis barstytuvas (8-9 tonos druskos) per 2 valandas vienu reisu nuvalo ir pabarsto apie 30 km kelio. Vieno tokio mechanizmo reiso kaina - iki 870 Eur. Vieną kartą pabarstyti visus magistralinius, krašto ir rajoninių kelių pavojingus ruožus kainuoja apie 1 mln. Lt t.y. 290 tūkst. EUR.
Kelių priežiūros žiemą ypatumai, kuriuos reikia įsisąmoninti ne tik kelininkams, bet ir vairuotojams:
- kokia stipri bebūtų kelių priežiūra ir kiek daug technikos bedirbtų keliuose, kai sninga ir pusto eismo sąlygos vis vien bus prastos- gamta už žmogų stipresnė;
- kelias nenuvalomas ir nepabarstomas akimirksniu, tam reikia laiko:
  •  magistraliniams keliams - 3 valandų,
  •  krašto keliams - 4 valandų;
- dauguma rajoninių kelių nebarstomi, o valomi tik nuvalius pagrindinius kelius. Jeigu pūga stipri ir trunka ilgai, dalis rajoninių kelių kurį laiką gali būti nevalomi. Jie  gali būti pilnai nuvalomi maždaug per 2 dienas pasibaigus pūgai.

Pastaba: valstybės įmonė „Šiaulių regiono keliai“ atsako tik už valstybinės reikšmės kelių būklę užmiesčiuose bei šių kelių tęsiniuose einančiuose per rajonų centrus bei mažesnius miestus ir miestelius. Šiaulių mieste už visų gatvių priežiūrą atsakinga Šiaulių miesto savivaldybė. Už rajonų centrų, miestų ir miestelių gatvių priežiūrą, kurie nėra valstybinių kelių tęsiniai atsako rajonų savivaldybės.

Informaciją apie eismo sąlygas ir priežiūros mechanizmų darbą valstybinės reikšmės keliuose galite stebėti internetiniame puslapyje www.eismoinfo.lt
 
Norėdami sužinoti arba pranešti apie sudėtingas eismo sąlygas, eismo sutrikimus Šiaulių apskrities valstybinės reikšmės keliuose, skambinkite šiais kontaktiniais telefonais:

Tarnybos

Telefonas

Darbo laikas

VĮ ,,Šiaulių regiono keliai“  budintis

(8 41) 520331 mob.(8 687) 54508

 

Akmenės kelių tarnybos budintis

(8 687) 79638

nuo 6 iki 19 val

Joniškio kelių tarnybos budintis

(8 687) 79615

nuo 4 iki 22 val.

Kelmės kelių tarnybos budintis

(8 687) 79622

nuo 4 iki 22 val.

Pakruojo kelių tarnybos budintis

(8 616) 80596

nuo 6 iki 19 val

Radviliškio kelių tarnybos budintis

(8 614) 80537

nuo 4 iki 22 val.

Šiaulių kelių tarnybos budintis

(8 687) 79613

nuo 4 iki 22 val