Valdyba

Valdybos pirmininkas:

Juozas Gedvilas, LAKD vietinės reikšmės kelių administravimo sk. patarėjas,

Nariai:

Juozas Kondrotas, LAKD valstybės turto sk. patarėjas
Nerijus Datkūnas (nepriklausomas valdybos narys)