Veiklos planai

Misija – Užtikrinti saugų ir efektyvų žmonių, produktų ir paslaugų judėjimą valstybės įmonei „Šiaulių regiono keliai“ ( toliau įmonė) patikėtais keliais.

Vizija – Būti profesionalia, modernia, finansiškai stabilia, kokybiškas paslaugas eismo dalyviams teikiančia kelių priežiūros įmone, savo srities Šiaulių regione lydere, kurioje malonu dirbti.   

Vertybės
  • Profesionalumas:

Profesionaliai teikti paslaugas.
Įsisavinti ir naudoti naujausias technologijas įmonės veikloje.
Pastoviai kelti darbuotojų kvalifikaciją.

  • Atsakomybė:

Laiku ir kokybiškai atlikti visus įsipareigojimus užsakovams.
Tausoti darbo priemones ir gamtą.

  • Pagarba užsakovams, darbuotojams, visuomenei:

Remtis aukštais moraliniais principais, bendraujant su užsakovais ir sukuriant palankią atmosferą kolektyve.      

  • Skaidrumas:

Tai socialinė atsakomybė, teisėtumas, objektyvus veiklos vertinimas, racionalus lėšų panaudojimas ir bendros įmonės gerovės siekis.

Strateginės kryptys:

  • Prižiūrėti ir plėtoti valstybinės reikšmės kelius Šiaulių regione. Susisiekimo užtikrinimas išsaugant kelių tinklo būklę ir nebloginant eksploatacinių savybių. Tai nuolatiniai kelio elementų priežiūros darbai, skiriant pagrindinį dėmesį nuolatinei kelių priežiūrai žiemą ir vasarą, užtikrinant Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos (toliau Kelių direkcija) nustatytą ne mažesnį nei 63 % bedefektės kelių priežiūros lygį.
  • Siekti, kad regiono keliuose mažėtų eismo įvykių. Diegti technines saugaus eismo priemones: šalinti „juodąsias dėmes“ keliuose, tiesti ir rekonstruoti pėsčiųjų takus, įrengti apsauginius atitvarus, greičio matuoklius ir kt. Nuolat vykdyti saugų eismą propaguojančią švietėjišką veiklą.
  • Siekti, kad įmonės veikla būtų maksimaliai taupi, efektyvi ir pelninga. Įmonė ieško būdų ir priemonių atliekamų darbų savikainai mažinti:
  • nuo 2007 m. įmonėje diegiamos transporto ir mechanizmų kontrolės bei kuro apskaitos sistemos, veikiančios GPS/GSM technologijų pagrindu ir leidžiančios mažinti išlaidas kurui,
  • 2014 m. pradėtas ir planuojamas 2015 m. užbaigti teritorijos, pastatų apsaugos ir signalizacijos bei vaizdo stebėjimo sistemų įrengimas, leisiantis sumažinti išlaidas apsaugai,
  • išlaikant darbo našumą nepakitusį, optimizuotas darbuotojų skaičius.            

 

2015-2018 m. strateginiai tikslai (PDF)

2015-2018 m. strateginiai uždaviniai (PDF)