Vieklos rodikliai

Valstybės įmonės „Šiaulių regiono keliai“  2016 metų veiklos rodikliai ir jų
siektinos reikšmės

Rodikliai

2016 m.

2016 m. I ketv.

2016 m. II ketv.

2016 m. III ketv. 

2016 m. IV ketv.

 Nustatytų valstybinės reikšmės kelių privalomų kelių priežiūros darbų (užduočių) vykdymas, %.

63

 63  63  63  63
 Efektyvus eismo saugos priemonių keliuose įgyvendinimas, vnt. 18

3

 5  5  5

 Pelnas prieš apmokestinimą, tūkst.. Eur

100

10

30  50  10